Airen

Sản phẩm

1/5
4.5 (90%) 5 votes
Nho Airen chủ yếu được sử dụng làm nho pha trộn, bởi vậy mà nó không được biết đến rộng rãi mặc dù diện tích trồng rất lớn. Nho trắng Airen thường dùng làm rượu vang cơ bản để sản xuất rượu mạnh brandy, hay làm ra những dòng vang bàn thông thường để tiêu thụ nội địa.

Hệ thống bán hàng của khoruou

0969847685