Albana

Sản phẩm

1/5
4.5 (90%) 5 votes
Albana là một loại nho làm rượu vang trắng của Ý được trồng chủ yếu ở vùng Emilia-Romagna . Loại rượu làm từ nho, Albana di Romagna , lần đầu tiên được trao danh hiệu DOCG (Denominazione Origine Controllata e Garantita) vào năm 1987. Loại nho này tạo ra rượu vang có màu đậm và có thể liên quan đến Greco di Tufo 

Hệ thống bán hàng của khoruou

0969847685