Gros Manseng

Sản phẩm

1/5
4.5 (90%) 5 votes
Là một giống nho rượu vang trắng được trồng chủ yếu ở Tây Nam Pháp, và là một phần của gia đình Manseng. Nó sản xuất rượu vang khô ở vùng Jurançon và Béarn của Tây Nam Pháp. Ở Gasingham, nó được cho phép trong Pacherenc du Vic-Bilh Appname d'origine contrôlée, ở Côtes de Gascogne và Floc de Gascogne. Đây là giống nho tạo ra những chai rượu tuyệt hảo.

Hệ thống bán hàng của khoruou

0969847685