Miscellaneous

Sản phẩm

1/5
4.5 (90%) 5 votes
là một loại nho màu đỏ vỏ sẫm màu.  Vào năm 1999, Miscellaneous đã được tìm thấy ở hai vùng phía đông của nước Pháp là Dureza và Mondeuse Blanche. Ở Bồ Đào Nha, Miscellaneous được phát triển với những phẩm chất đặc biệt nên đã được phổ biến rộng rãi.

Hệ thống bán hàng của khoruou

0969847685