Muscat Alexandria

Sản phẩm

1/5
4.5 (90%) 5 votes
Muscat của Alexandria là một giống khác của gia đình Muscat thường được dùng trong sản xuất rượu vang Pháp “Vin doux naturel”. Nhưng nó cũng được tìm thấy ở Tây Ban Nha, nơi mà nó được sử dụng để tạo ra những dòng rượu vang cường hoá Tây Ban Nha từ giống nho này.

Tại những quốc gia sản xuất rượu vang khác, giống nho này được dùng để tạo ra những dòng rượu vang trắng ngọt dưới nhãn như là: Moscato in Australia, California hay Nam Phi.

Hệ thống bán hàng của khoruou

0969847685