Pais

Sản phẩm

1/5
4.5 (90%) 5 votes
Đây là một loại nho tiêu biểu ở Chile giống với nho Tây Ban Nha là Listán Prieto. Nó được sử dụng chủ yếu cho rượu vang hoa hồng số lượng lớn trong những năm gần đây. Nơi các nhà sản xuất rượu vang tự nhiên đang tìm ra các loại tannin cao làm từ dây leo cũ của País.

Hệ thống bán hàng của khoruou

0969847685