Rượu vang Chateau Les Bertrands

Sản phẩm

1/5
4.5 (90%) 5 votes
    Ở Château Les Bertrands, các lựa chọn của nhà làm rượu nhằm mục đích làm phong phú thêm truyền thống gia đình lâu đời của họ với chuyên môn ngày nay. Vì lý do này, nhà làm rượu đã thực hiện việc trồng nho bền vững từ năm 1996. Đây là lý do tại sao nhà sản xuất đã lắp đặt một trạm thời tiết trên vườn nho, cho phép chúng tôi theo dõi điều kiện thời tiết hàng ngày, tránh làm hỏng dây leo và giảm việc điều trị tối thiểu

    Hệ thống bán hàng của khoruou

    0985787063