South Eastern Australia

Sản phẩm

1/5
4.5 (90%) 5 votes
Đông Nam Úc là một Chỉ dẫn Địa lý (GI) bao gồm toàn bộ phần ba phía đông nam của Úc. ranh giới phía tây của khu vực này trải dài 1.250 dặm (2.000 km) trên lục địa Úc, từ bờ biển Thái Bình Dương của Queensland đến bờ biển Nam Đại Dương ở Nam Úc. "Siêu vùng" trồng nho rộng lớn này bao gồm một cách hiệu quả mọi vùng rượu vang lớn của Úc bên ngoài Tây Úc.

Hệ thống bán hàng của khoruou

0969847685