Yecla

Sản phẩm

1/5
4.5 (90%) 5 votes
Yecla là một trong những vùng rượu vang nhỏ nhất của Tây Ban Nha. Được thành lập vào năm 1975, Yecla DO bao quanh thành phố có chung tên. Giống như nhiều vùng rượu vang nhỏ, Yecla đã sống sót nhờ vào sự cống hiến mãnh liệt cho truyền thống và di sản của nó.

Hệ thống bán hàng của khoruou

0969847685