Muscat of Alexandria

Sản phẩm

1/5
4.5 (90%) 5 votes
Là một loại nho hay được dùng để sản xuất rượu vang trắng là một thành viên của gia đình Vitis vinifera của nhà sản xuất. Nó được coi là một "cây nho cổ đại", và các chuyên gia rượu vang tin rằng đây là một trong những cây nho lâu đời nhất không biến đổi gen vẫn còn tồn tại.

Hệ thống bán hàng của khoruou

0969847685