Jerez - Xeres - Sherry

Sản phẩm

1/5
4.5 (90%) 5 votes
Jerez de la Frontera, ở một góc ngập nắng của Tây Nam Tây Ban Nha, là một thành phố có truyền thống rượu vang lâu đời.
Trước đó, rượu vang của Jerez đã phổ biến trong nhiều thế kỷ, không chỉ ở Tây Ban Nha mà ở Pháp và Anh. Ngay cả ngày nay, tên gọi xuất hiện trên nhãn chai bằng cả ba ngôn ngữ, là "Jerez-Xérès-Sherry".

Hệ thống bán hàng của khoruou

0969847685