Macabeo

Sản phẩm

1/5
4.5 (90%) 5 votes
Nho Macabeo (hay nho Viura ở Tây Ban Nha) là một giống nho trắng được trồng rộng rãi ở cả hai bên sườn núi Pyrenees, dùng làm rượu vang Tây Ban Nha và vang Pháp. Đây là một giống nho linh hoạt, có thể làm rượu vang sủi bọt, không sủi bọt, vang ngọt hay không ngọt đều được.

Hệ thống bán hàng của khoruou

0969847685