Campania

Sản phẩm

1/5
4.5 (90%) 5 votes
Campania đã có truyền thống sản xuất rượu vang từ thế kỷ thứ 12 TCN và là một trong những vùng rượu vang lâu đời nhất tại nước Ý. Các vườn nho và giống nho được trồng tại đây chịu ảnh hưởng đáng kể từ các đế chế cổ đại, bao gồm Hy Lạp, La Mã và Byzantine. Khu vực này cũng nổi tiếng nhờ sản xuất ra một trong những dòng vang Ý lâu đời nhất là vang Falerno (Falernum).

Hệ thống bán hàng của khoruou

0969847685