Chủ đề: Sangiovese

1/5
4.5 (90%) 5 votes
Tổng quan vùng rượu vang Marche của Ý Tổng quan vùng rượu vang Marche của Ý Vùng Marche là một vùng sản xuất rượu vang Ý ở trung tâm đất nước hình chiếc ủng. Lịch sử sản xuất rượu vang Marche đã bắt đầu hàng trăm năm. Nhờ điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu và truyền thống làm rượu lâu đời mà rượu vang Marche phát triển mạnh mẽ và mang nhiều phong cách đa dạng.

    Hệ thống bán hàng của khoruou

    0969847685